ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ ЗІ СТВОРЕННЯ / ОНОВЛЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (ДЕРЕВООБРОБКА)

4 червня 2020 р. відбулося засідання робочої групи зі створення / оновлення освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Деревообробка)» на чолі з гарантом даної ОПП доцентом кафедри основ виробництва та дизайну  Кузьменком Павлом Івановичем. На засіданні робочої групи були присутні члени робочої групи: зовнішні стейкголдери Горященко А. М., директор  Полтавського вищого міжрегіонального професійного училища, Рябко Р. М., директор Полтавського професійного ліцею; викладачі кафедри основ виробництва та дизайна доц.. Калязін Ю. В., доц. Савенко І. В.; студенти –Демченко Я. А., Прудніков О. В.

У вступному слові завідувач кафедри основ виробництва та дизайну проф. Кулик Євген Володимирович наголосив на необхідності врахування під час оновлення освітньо-професійної програми інтересів усіх зацікавлених сторін у її реалізації: студентів, викладачів університету та роботодавців.

Гарант освітньої програми Кузьменко Павло звернув увагу учасників робочої групи на оновленому змісті компонентів освітньої програми та питаннях інтеграції змісту професійно-орієнтованих дисциплін.

Зовнішній стейкголдер, директор  Полтавського вищого міжрегіонального професійного училища Горященко А. М., зауважив на підсиленні практичної підготовки студентів, зв’язку між теоретичною підготовкою в університеті і практичною її реалізацією у професійно-технічних (професійних) закладах освіти.

Студенти Демченко Ярослав та Прудніков Олександр відзначили важливість оптимізації змісту професійно-орієнтованих дисциплін, їхньої максимальної адаптованості до викликів сучасної професійної освіти, обізнаності студентів із документацією навчальних майстерень.

Гарант доц. Павло Кузьменко щиро подякував студентам, роботодавцям, викладачам за участь у засіданні робочої групи.

Інші новини: