Спеціалізовані вчені ради

ВАС ВІТАЄ
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 44.053.02
З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
13.00.02 – ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ