Вчена рада

Список вченої ради факультету технологій та дизайну

 1. Авраменко Дарина Дмитрівна – студентка групи ПН(рд)-45.
 2. Близнюк Микола Миколайович – д. п. н., доцент, професор кафедри виробничо-інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності.
 3. Борисова Тетяна Миколаївна – к. п. н., доцент, доцент кафедри основ виробництва та дизайну.
 4. Гриценко Лариса Олександрівна – к. п. н., доцент, доцент  кафедри теорії і методики технологічної освіти.
 5. Дмитренко Віталій Анатолійович – к. і. н., доцент кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисциплін.
 6. Дядюн Людмила Михайлівна – майстер виробничого навчання факультету технологій та дизайну.
 7. Князєва Олена Олександрівна – студентка групи ПН(лп(до/рд))-23.
 8. Кондель Володимир Миколайович – к. т. н., доцент, доцент кафедри виробничо-інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності.
 9. Кравець Ольга Антонівна – студентка групи ПН(од)-33, профорг факультету технологій та дизайну.
 10. Кравченко Любов Миколаївна – д. п. н., професор, професор кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисциплін.
 11. Кудря Оксана Володимирівна – к. п. н., доцент, доцент кафедри виробничо-інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності.
 12. Кузьменко Павло Іванович – к. п. н., доцент, доцент кафедри основ виробництва та дизайну.
 13. Кулик Євген Володимирович – д. п. н., професор, завідувач кафедри основ виробництва та дизайну.
 14. Литвиненко Алла Іванівна – канд. мист., доцент, завідувач кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисциплін.
 15. Нечипоренко Інна Олександрівна – майстер виробничого навчання факультету технологій та дизайну.
 16. Рись Оксана Олександрівна – голова студентського самоврядування факультету технологій та дизайну, студентка групи ТД(по/од)-51.
 17. Савенко Ігор Васильович – к. п. н., доцент, доцент кафедри основ виробництва та дизайну.
 18. Срібна Юлія Анатоліївна – к. п. н., старший викладач кафедри теорії та методики технологічної освіти.
 19. Титаренко Валентина Петрівна – д. п. н., професор, декан факультету технологій та дизайну.
 20. Титаренко Ольга Олександрівна – к. с-г. н., доцент, доцент кафедри теорії та методики технологічної освіти.
 21. Хлопов Андрій Михайлович – к. ф.-м. н., доцент, завідувач кафедри виробничо-інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності.
 22. Хоменко Любов Григорівна – к. ф.-м. н., доцент кафедри виробничо-інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності.
 23. Цина Андрій Юрійович – д. п. н., професор, завідувач кафедри теорії і методики технологічної освіти.