ВИКЛАДАЧІ ФАКУЛЬТЕТУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ – ОРГАНІЗАТОРИ НАУКОВОЇ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ДИЗАЙНУ»

24-25 вересня 2020 р. в режимі онлайн відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-методичні аспекти технологічної освіти учнівської та студентської молоді засобами естетичної культури та дизайну». У вступному вітальному слові декан факультету технологій та дизайну Валентина Титаренко ознайомила учасників конференції з основними складовими становлення та розвитку підготовки вчителів трудового навчання та технологій в університеті та побажала всім плідної роботи.

Пленарне засідання було присвячено обговоренню перспектив розвитку теорії і практики технологічної освіти в сучасній школі, формуванню професійної компетентності вчителів трудового навчання і технологій, проблем продукування культурно-просвітницьких і дизайнерських ідей та естетичних цінностей в умовах сучасної практики вітчизняної освіти, культури та дизайну в умовах оновлених освітніх стандартів. Дискусійний майданчик працював на платформі Zoom.

У роботі конференції узяли участь науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, магістранти, студенти 15 педагогічних вишів (Бердянського державного педагогічного університету, Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ), Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Київського індустріального коледжу Київського університету будівництва і архітектури, Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, Криворізького національного університету, Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (м. Київ), Одеської національної академії харчових технологій, Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», Херсонського державного університету, Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (м. Кропивницький)), керівники, вчителі трудового навчання та технологій закладів загальної середньої освіти України.

Завідувач кафедри теорії і методики технологічної освіти Андрій Цина відзначив, що конференція проводиться в рамках підведення підсумків трирічного циклу виконання науково-педагогічними працівниками кафедри та здобувачами освіти науково-дослідної роботи на тему «Теоретико-методичні аспекти технологічної освіти учнівської та студентської молоді засобами естетичної культури та дизайну» (державний реєстраційний № 0117U003063).

Із особливостями технологічної освітньої галузі у змісті Державного стандарту Нової української школи учасників конференції ознайомив доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Андрій Терещук (м. Умань).

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри основ виробництва та дизайну Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка Євген Кулик окреслив перспективи розвитку особистісних якостей майбутніх педагогів в контексті формування їхньої професійної компетентності.

У виступі Миколи Близнюка, доктора педагогічних наук, професор кафедри виробничо-інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, були розкриті особливості навчання майбутніх учителів елементів дизайнерської творчості в умовах сучасної технологічної освіти.

Доктор педагогічних наук, доцент, декан гуманітарно-технологічного факультету Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка Микола Курач визначив основні перспективи підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій в контексті нових освітніх тенденцій.

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та БЖД Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (м. Кропивницький) Людмила Чистякова презентувала учасникам конференції наукові розвідки з актуальних проблем використання інноваційних педагогічних технологій у формуванні екологічної культури майбутніх учителів трудового навчання та технологій.

Про особливості регіонального підходу до формування змісту вибіркових освітніх компонентів у підготовці майбутніх учителів трудового навчання та технологій йшлося в доповіді кандидата педагогічних наук, доцента кафедри технологічної і професійної освітиГлухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (м. Глухів).

У повідомленні Миколи Копайгори – директора Хорольської гімназії Хорольської районної ради Полтавської області (м. Хорол), асистента кафедри теорії і методики технологічної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, розкривалося питання про педагогічний супровід обдарованих дітей в умовах інноваційного освітнього середовища як платформи для професійної орієнтації учнівської молодію.

У процесі онлайн-спілкування були обговорені шляхи пропаганди цінностей української культури, освіти та дизайну засобами естетичної культури та дизайну, регіональні проблеми та перспективи сучасної технологічної освіти, естетичної культури та дизайну, а також творчий внесок вітчизняних наукових шкіл, учених, діячів культури та працівників освіти у розвиток сучасної технологічної освіти, культури та дизайну. Науковці поділилися набутим досвідом, який сприятиме осучасненню освітньої галузі «Технології».

Інші новини: