КУРАТОРСЬКА ГОДИНА З ПІДВИЩЕННЯ АКТИВНОСТІ, ЗГУРТОВАНОСТІ ТА ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ МАГІСТРАНТІВ ГРУП ТД-51 І ПН-52 У НЕЛЕГКИЙ ДЛЯ УСІЄЇ КРАЇНИ ЧАС

Навіть на відносно безпечних територіях здобувачам освіти досить складно сконцентруватися на навчанні, долаючи внутрішній супротив щодо необхідності вкладання інтелектуальних ресурсів у майбутнє. На онлайн-кураторській годині, яку 13 травня провів завідувач кафедри теорії і методики технологічної освіти проф. Андрій Цина, здобувачів освіти груп ТД-51 і ПН-52 було ознайомлено із правилами, які допоможуть успішно подолати стресові ситуації. Магістрантам було надано рекомендації стосовно того, як організувати освітню діяльність в умовах, коли їх тривожать думки стосовно того як пережити нашій країні важкі часи випробувань.

Під час онлайн-спілкування із здобувачами куратор наголосив на важливості, особливо у такий нелегкий для усієї країни час, підвищення активності, згуртованості академічних груп магістрантів, стабільного режиму їхньої роботи, взаєморозуміння, толерантного ставлення до оточуючих, виваженості та мудрості рішень і дій.

Куратором було надано поради щодо забезпечення продуктивності навчання магістрантів, відзначивши найближчі завдання щодо звітування з виробничої педагогічної практики у старшій школі. Магістранти отримали схвальну оцінку за активну участь у виконанні ректорської контрольної роботи, у Всеукраїнській конференції «Безпека життя і діяльності людини: теорія та практика», присвяченої Всесвітнім Дням цивільної оборони та охорони праці.

Підтримка куратора та одногрупників у створенні магістрантами графічно-візуалізованих звітів із виконання навчальних завдань дистанційного навчання в системі Gsuit Classrom допомагає, за словами студентів-магістрантів, стабілізувати свій психологічний стан. Освітнє середовище факультету технологій та дизайну, зокрема, студентський колектив, чинять соціалізуючу і виховну дію на особистість студента. Основним середовищем спілкування і навчання студентів є академічна група. Ступінь згуртованості є показником психологічного клімату студентського колективу, який відображає ступінь задоволеності студентами наявними міжособистісними стосунками.

Учасники кураторської години  проаналізували індивідуальні і групові проблеми дистанційної форми організації навчального процесу у 4 останні навчальні тижні третього навчального семестру, продемонстрували прийоми ефективної взаємодії, уміння працювати в команді, виявили здатність знаходити подібності серед студентів академічної групи для покращення взаємодії між ними, чітке усвідомлення своє ролі та функції в академічній групі.

Андрій Цина констатував, що академічні групи магістрантів ТД-51 і ПН-52 на  сьогодні характеризуються високою згуртованістю, сприятливим психологічним кліматом, соціально активними лідерами, діючою системою студентського самоврядування та моделлю професійного спілкування, в якій налагоджуються сприятливі умови для успішного формування у студентів необхідних компетенцій як структурних компонентів професійної компетентності фахівця галузей технологічної та професійної освіти

Наприкінці кураторської години, усі студенти-магістранти зазначали, що зустріч допомогла їм в усвідомленні значимості навчально-комунікаційної діяльності кожного з них у досягненні спільної освітньої мети, відчули позитивний вплив згуртованої дистанційної навчальної роботи на психоемоційну сферу, мотивацію до активної діяльності та досягнення успіху.

Студенти-магістранти визнали важливим чинником реалізації освітнього процесу, що визначає якість освіти в Університеті налагоджену взаємодія між його учасниками, у тому числі і співпрацю студентів із викладачами факультету та куратором. Ключові питання, які були розглянуті на кураторській годині, забезпечили вичерпний аналіз ситуацій, що виникли під час освітньої діяльності наприкінці виробничо педагогічної практики та постають перед магістрантами напередодні екзаменаційної сесії, покращуючи відносини у групах, ставлення студентів до навчання, праці, майбутньої професії, колективу та узгодження особистісних інтересів із потребами акдемгрупи.

Інші новини: