К 44.053.02

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

У Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка діє спеціалізована вчена рада К.44.053.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання.

Започаткування діяльності спеціалізованої вченої ради К.44.053.02 здійснено у відповідності до наказу Міністерства освіти та науки України № 747 від 13.07.2015 року «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 30 червня 2015 року».

У відповідності до наказу Міністерства освіти та науки України № 1413 від 24.10.2017 року «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України щодо діяльності спеціалізованих вчених рад» продовжено діяльність спеціалізованої вченої ради К.44.053.02 з терміном повноважень 24.10.2017‑24.10.2020 р.р.

Голова спеціалізованої вченої ради: Титаренко Валентина Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, декан, професор кафедри теорії та методики технологічної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

Заступник голови: Цина Андрій Юрійович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики технологічної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

Вчений секретар: Савенко Ігор Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри основ виробництва та дизайну Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

До складу спеціалізованої вченої ради К 44.053.02 входять провідні фахівці галузі технологічної освіти, які відповідають профілю наукової спеціальності 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання: доктори і кандидати педагогічних наук, професори і доценти з м. Києва, Переяслава, Херсона, Умані, а також викладачі факультету технологій та дизайну.

За період роботи спеціалізованої вченої ради К 44.053.02 було захищено 8 кандидатських дисертацій, які розкривають багатоаспектну проблематику навчання учнів і підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, еволюцію інноваційних концепцій підготовки, упровадження прогресивних ідей і досвіду трудового навчання у сучасній системі педагогічної освіти.

Контактна інформація:

адреса: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, вул. Остроградського 2, м. Полтава, 36003
телефон: (0532) 56-31-58
e-mail: k4405302_pnpu@ukr.net
Запрошуємо до співпраці вчених, аспірантів і здобувачів наукових ступенів!

Детальну інформацію про роботу спеціалізованої вченої ради К 44.053.02 можна дізнатися за посиланням.