Наукова та міжнародна діяльність кафедри

МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ

Наукова діяльність кафедри 2020р.


Відбулося засідання спеціалізованої вченої ради К 44.053.02

7 травня 2021 р. у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка провели засідання спеціалізованої вченої ради К 44.053.02, на якому відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання Наталії Нагорної «Формування проєктно-технологічної компетентності майбутніх учителів трудового навчання у процесі вивчення основ проєктування і моделювання». Робота виконана в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики технологічної освіти Андрій Цина.

Офіційні опоненти: Леся Макаренко – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформаційних систем і технологій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова; Лариса Гриценко – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики технологічної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

Вітаємо Наталію Нагорну та її наукового керівника Андрія Цину з успішним захистом дисертації, бажаємо подальших досягнень у науковій і педагогічній діяльності.