Наукова робота студентів (Кафедра культурології та методики викладання культурологічних дисциплін)