План роботи студентського наукового товариства

Науково-дослідну роботу студентів у період 2017-2020 н.р. організовано за такими напрямами:

  • Актуальні проблеми культурології.
  • Естетичні аспекти трудового навчання учнівської молоді.
  • Актуальні аспекти цивільної безпеки.
  • Перспективи професійної підготовки молоді.

Робота студентського наукового товариства зорієнтована на ефективне розв’язання таких найосновніших завдань:

  • проведення організаційних, наукових та освітніх заходів;
  • популяризування наукової діяльності з-поміж студентської молоді;
  • залучення студентів до інноваційної діяльності;
  • підвищення якості наукових студентських досліджень.