Викладачі та здобувачі освіти факультету технологій та дизайну – учасники наукової онлайн-конференції “Науково-дослідна робота у системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях”

Однією з визначальних характеристик факультету технологій та дизайну Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка є співпраця із закладами вищої освіти, установами та організаціями України, які функціонують у руслі розробки стратегій професійного розвитку учителів трудового навчання та технологій в умовах оновлення освітніх стандартів. Традиційним є науково-педагогічне співробітництво з Бердянським державним педагогічним університетом, зокрема з факультетом фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти.

21-22 вересня 2023 р. в режимі онлайн відбулася IХ Всеукраїнська  науково-практична конференція “Науково-дослідна робота у системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях”. Пленарне засідання було присвячено обговоренню перспектив розвитку природничої, технологічної і комп’ютерної освіти у сучасній вищій та середній школі, забезпечення якості підготовки фахівців-педагогів системи професійної та технологічної освіти. Дискусійний майданчик працював на платформі Мееt.

У роботі конференції взяли участь науково-педагогічні працівники десяти закладів вищої педагогічної освіти України.

Професор кафедри теорії і методики технологічної освіти ПНПУ імені В.Г. Короленка Валентина Титаренко виступила з вітальним словом та окреслила перспективи науково-педагогічного співробітництва між факультетами обох Університетів.

У виступах учасників конференції були розкриті актуальні проблеми сучасної природничої і технологічної освіти, а також здійснені презентації наукових розвідок із інноваційних технологій у викладанні природничих, технологічних і комп’ютерних дисциплін, актуальних проблем оновлення технологічної освіти в умовах Нової української школи, використання комп’ютерно-орієнтованих технологій у професійній підготовці інженерів-педагогів.

Науковці поділилися набутим досвідом, який сприятиме осучасненню підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях.

You may also like...