СТУДЕНТИ-КУЛЬТУРОЛОГИ ВИВЧАЮТЬ ДОСВІД РОБОТИ КЕРІВНИКІВ ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ

Здобувачі освіти кафедри культурології першого та другого рівнів вищої освіти зустрілися зі стейкголдерами спеціальності, керівниками громадської організації «Об’єднані надією» Романом Шестопалом та Андрієм Боженком.

Відповідно до стандарту спеціальності та освітньої програми, випускники спеціальності мають право обіймати посади у громадських організаціях у соціально-культурній сфері. Роман Шестопал розповів студентам алгоритм утворення та реєстрація громадського об’єднання, зупинився на питаннях розробки статуту організації, а також на переліку прав, які має об’єднання для здійснення своєї мети.

Співзасновник ГО «Об’єднані надією», старший лейтенант, начальник підрозділу зв’язку військової частини А3990 Інститут зв’язку Андрій Боженко пояснив специфіку організації волонтерської діяльності об’єднання громадян, описав процес допомоги постраждалим від війни росії з Україною та пояснив етапи задоволення потреб військовослужбовців через різноманітні проєкти громадської організації «Об’єднані нанією». Зокрема, студенти вивчили досвід формування запитів та відповідей на них, ознайомилися з практикою організації співпраці з різними громадськими об’єднаннями.

Окрема тема зустрічі – соціокультурні проєкти громадської організації. Допопідачі розповіли про практику співпраці з закладами культури та освітніми устновами міста та області. Серед проєктів – поетичні діалоги, котрі проводяться разом із кафедрою культурології; мистецькі заходи на факультеті технологій та дизайну у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка; аукціони з розписаними митцями міста та регіону військовими трофеями, заходи для дітей та молоді розважального ,мистецького та освітньо-патріотичного спрямування.

Співпраця зі стейкоглдерами щодо підготовки майбутніх культурологів та формування професійних навичок через діалог практиків триватиме і надалі.

You may also like...