ОНОВЛЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (ДИЗАЙН)» З ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»

18 травня 2022 року відбулося розширене засідання робочої групи з розробки/оновлення освітньої програми «Професійна освіта (Дизайн)» на першому бакалаврському рівні вищої.

Члени робочої групи, викладачі кафедри основ виробництва та дизайну (Орлова Наталія Станіславівна, кандидат педагогічних наук, асистент, гарант освітньої програми; Борисова Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент; Кузьменко Павло Іванович кандидат педагогічних наук, доцент) акцентували увагу на шляхах удосконалення фахової дизайнерської підготовки у руслі тенденцій розвитку сучасного дизайну та запропонували переглянути структурно-логічну послідовність вивчення взаємопов’язаних освітніх компонентів.

Зовнішні стейгкголдери теж активно долучилися до процесу обговорення освітньої програми, зокрема Гриженко Віктор Васильович – кандидат педагогічних наук, заступник директора з методичної роботи Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Полтавській області – зауважив на проблемі удосконалення дистанційного навчання. Саме тому важливого значення набуває підготовка майбутніх викладачів до реалізації якісного освітнього процесу за допомогою програмних освітніх ресурсів. Про проблеми графічної підготовки говорив Бойко Юрій Олександрович – директор рекламної агенції «Бойко». На важливості вивчати не просто академічний рисунок та основи живопису, розвивати креативний підхід до дизайнерських ескізів та графічних проектів з опорою на спеціалізацію акцентувала Наталія Фенько – керівник дитячої художньої студії «DaVinci» м. Зіньків.

Овчаренко Людмила Миколаївна – доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту керамології НАН України, заслужений працівник культури України, директор Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату І–ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» ім. В. Кричевського пропонує змістити вивчення дисципліни «Дизайн та декоративне мистецтво», так щоб воно передувало навчальній дизайнерській практиці, адже прикладна професійна підготовка вже апробовується під час практики, а формуватися практичні навички повинні раніше. Представники студентської аудиторії Тетяна Макарчук та Анастасія Медведєва, які навчають за даною освітньої програмою, переймаються можливістю продовження навчання на другому магістерському рівні та зокрема якісною підготовкою до вступних випробувань.

You may also like...