Лекція американського письменника та громадського діяча Джессі Джеймса для студентів-культурологів

7 жовтня 2021 р. студенти факультету технологій та дизайну Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка прослухали лекцію, яку у дистанційному форматі прочитав американський письменник, бізнесмен та голова громадської організації Global Leadership Джессі Л. Джеймс. У своєму виступові він торкнувся питань культурних кодів та розбудови міжнародної взаємодії з використанням знання про світобачення, світовідчуття, світорозуміння та світосприйняття. Лектор акцентував увагу на еволюції понять, зосередившись на здобутках німецької класичної філософії ХІХ століття, на працях європейського романтизму.

Пан Джеймс оживлював теорію про світогляд, апелюючи до прикладів із власного життєвого досвіду, набутого за роки роботи як в СРСР, так і в країнах СНД. Голова громадської організації зауважив значення уніфікованої термінології в академічному спілкуванні, спільності дефініцій у розбудові бізнесу та єдності понять під час повсякденного міжкультурного діалогу. Як приклади Джессі Джеймс подавав ситуації, що виникали у нього в часи роботи у якості консультанта з питань освіти в Російській Федерації та у якості очільника групи американських педагогів, що з кінця 1990-х років проводять цикли тренінгів в Україні та Білорусі.

Осібну увагу лектор звернув на тлумачення системи домінуючих світових цінностей та на процес їхньої імплементації у світогляді окремого народу та особистості, котрі він виклав у книзі «Shape: The Business of a Meaningful Life» (Dust Jacket Press, 2013).

Лекція відбулася у рамках угоди про міжнародну співпрацю з некомерційною організацією Global Leadership, Inc. (США). Вона актуалізувала знання з курсу теорії культури, котрий цього року студенти другого курсу уперше опановують англійською мовою.

Після лекції майбутні культурологи разом із доцентом Олександром Лук’яненком провели дискусію стосовно співвіднесення умовиводів Джессі Джеймса із символьною теорією культури Ернста Кассієра, тлумачили приклади провального і вдалого міжкультурного діалогу у побуті, між народами однієї держави та на рівні дипломатичних відносин між країнами.

Інші новини:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *