На засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 44.053.012 відбувся публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Ольги Козирод

6 жовтня 2021 р. у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка відбулося засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 44.053.012 (створена відповідно до наказу МОН України 27 липня 2021 року № 859 «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії») за допомогою аудіовізуальної Інтернет-комунікації на основі програмного забезпечення Google Meet, на якому відбувся публічний захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Ольги Козирод у галузі знань 01 Освіта / Педагогіка зі спеціальності«014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)».

Ольга Козирод успішно захистила дисертацію «Методика навчання учнів технічному моделюванню у закладах позашкільної освіти», виконану під керівництвом очільниці факультету технологій та дизайну Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, докторки педагогічних наук, професорки Валентини Титаренко.

Голова разової спеціалізованої вченої ради – докторка педагогічних наук, професорка кафедри культурології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Любов Кравченко. Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка Микола Курач і доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри освіти дорослих Навчально-наукового інституту неперервної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Володимир Слабко.

Вітаємо аспірантку та наукового керівника з успішним захистом, бажаємо нових наукових звершень і подальшого професійного зростання!

Інші новини:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *