ОНОВЛЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ)»

17 травня 2022 р. відбулося обговорення освітньої програми «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» членами робочої групи з оновлення даної освітньої програми. До активної дискусії долучилися викладачі кафедри основ виробництва та дизайну ПНПУ імені В.Г. Короленка : Тетяна БОРИСОВА – гарант освітньої програми, кандидат педагогічних наук, доцент зорієнтувала колег на основних вимогах МОН України до професійної освіти та тенденціях удосконалення освітнього процесу в умовах дистанційного навчання; Євген КУЛИК – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри основ виробництва та дизайну зауважив, що є потреба ретельно переглянути структурно-логічну послідовність вивчення освітніх компонентів; Наталія ОРЛОВА – кандидат педагогічних наук, асистент ознайомила присутніх з результатами моніторингу якості освіти здобувачів вищої освіти.

Активними учасниками робочої групи є зовнішні стейголдери : Микола БУТ – директор професійно-технічного училища № 31 м. Полтави, який особливу увагу приділяє практичній підготовці майбутніх педагогів практичного навчання; Олег ПЛИГАЧ – директор ФОП «Плигач» акцентує увагу на удосконалення спеціальної технологічної підготовки  майбутніх фахівців галузі легкої промисловості. В продовж цього навчального року відбулися зміни у складі робочої групи з боку студентської аудиторії. До складу її складу увійшли Дарія ГЛУЩЕНКО та Тетяна ІВАНОВА студентки групи ПН(лп)-24 факультету технологій та дизайну ПНПУ імені В.Г. Короленка.

На он-лайн засідання робочої групи були запрошені зовнішні стейкголдери – рецензенти освітньої програми : Марина ДЯЧЕНКО – директор Полтавського професійного ліцею сфери послуг та Леся БУДАРОВА заступник директора з навчально-виробничої роботи Регіонального центру професійно-технічної освіти м. Зіньків. Рецензенти позитивно оцінюють досвід організації та реалізації навчального процесу в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка та дали схвальні відгуки на освітню програму «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)»

Інші новини: