ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ З РОЗРОБКИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ)

26 травня 2020 р. відбулося чергове засідання робочої групи з розробки освітньо-професійної програми спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) першого (бакалаврського) освітнього рівня. Зовнішніх стейкхолдерів представляли Оксана Чередник, директорка Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 30» Полтавської міської ради Полтавської області, Василь Тимошенко, директор Комунального закладу «Полтавська спеціалізована школа-інтернат спортивного профілю І-ІІІ ступенів» Полтавської обласної ради.

У вступному слові декан факультету технологій та дизайну Валентина Титаренко наголосила на необхідності врахування під час оновлення освітньо-професійної програми інтересів усіх зацікавлених сторін у її реалізації: студентів, викладачів університету та роботодавців.

Гарант освітньої програми Лариса Гриценко зосередила увагу учасників робочої групи на оновленому змісті компонентів освітньої програми та питаннях інтеграції змісту професійно-орієнтованих дисциплін.

Директор Комунального закладу «Полтавська спеціалізована школа-інтернат спортивного профілю І-ІІІ ступенів» Полтавської обласної ради, член робочої групи Василь Тимошенко зауважив, що в умовах сьогодення майбутній учитель трудового навчання і технологій має бути обізнаний із документознавством та організацією управлінської діяльності сучасного закладу загальної середньої освіти. Ці компетентності мають бути враховані у розробці освітньо-професійної програми Середня освіта (Трудове навчання та технології).

Стейкхолдер Оксана Чередник акцентувала увагу членів робочої групи на важливості підсилення, в умовах інтеграції змісту трудового навчання, практичної підготовки майбутніх учителів, зв’язку між теоретичною підготовкою студентів в університеті і практичною її реалізацією в умовах загальноосвітніх навчальних закладів.

На засіданні в онлайн-режимі членами проектної групи Ольгою Титаренко та Оксаною Кудрею було детально проаналізовано складові проєкту освітньо-професійної програми.

Були враховані також пропозиції студентів щодо покращення освітньо-професійної програми.

Студент четвертого курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Даниїл Бут, який працює вчителем трудового навчання в Комунальному закладі «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9» Полтавської міської ради Полтавської області, відзначив важливість обізнаності студентів із документацією навчальних майстерень, оптимізації змісту професійно-орієнтованих дисциплін, їхньої максимальної адаптованості до викликів сучасної технологічної освіти.

Студентка четвертого курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Ірина Волошина відзначила значущу роль у діяльності сучасного вчителя методичної підготовленості з організації трудового навчання в школі, відповідності змісту навчання в університеті вимогам сучасного трудового навчання в школі.

У заключному слові керівник групи забезпечення спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) Андрій Цина щиро подякував студентам, роботодавцям, викладачам за участь у засіданні робочої групи.

Інші новини:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *