СЕМЕСТРОВА ЗВІТНІСТЬ АСПІРАНТІВ КАФЕДРИ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИВ УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ

Оптимальним шляхом налагодження взаємодії між науковими керівниками і аспірантами кафедри теорії та методики технологічної освіти  в умовах карантину, викликаного пандемією, сьогодні стала дистанційна форма освітньо-наукової комунікації. На черговому засіданні кафедри 19 квітня 2020 року, зорганізованому у вигляді відео-конференції на платформі ZOOM, розглядалися питання семестрової звітності з виконання організаційної, навчально-методичної та наукової роботи аспірантів кафедри в умовах карантину і дистанційної роботи університету. Згідно з планом засідання кафедри були обговорені питання організації виконання аспірантами освітньо-наукових програм у період весняної залікової сесії цього навчального року.

Викладачі кафедри високо оцінили результати наукових розвідок Лідії Охріменко, Ольги Козирод (науковий керівник – професор Валентина Титаренко), Наталії Нагорної, Севіндж Іманової, Анастасії Савченко (науковий керівник проф. Андрій Цина), Сергія Полякова, Ляшенко Світлани, (науковий керівник доцент Лариса Гриценко), Олексія Дебре, Надії Вакуленко (науковий керівник професор Микола Близнюк). Було схвалено результати підготовки аспірантів щодо участі у науково-практичних конференціях, написання наукових статей у фахових журналах та опанування навчальних дисциплін відповідно до навчального плану.

Для проведення освітньо-наукової діяльності з аспірантами і докторантами кафедри використовуються соціальні мережі, зокрема група ФБ «Факультет технологій та дизайну» і персональні сторінки наукових керівників та аспірантів у ФБ. Представлені звіти і презентації наукових доробків засвідчили, що здобувачі наукового ступеня доктор філософії спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) успішно завершили навчальний рік. Робота над дисертаційними дослідженнями триває.

Інші новини:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *