Засідання робочої групи з оновлення освітньо-професійної програми «Середня освіта (Трудове навчання та технології) здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

17 червня 2020 р. відбулося чергове засідання робочої групи з оновлення освітньо-професійної програми «Середня освіта (Трудове навчання та технології) спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. Зовнішніх стейкхолдерів представляли Оксана Чередник, директорка Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 30» Полтавської міської ради Полтавської області, Василь Тимошенко, директор Комунального закладу «Полтавська спеціалізована школа-інтернат спортивного профілю І-ІІІ ступенів» Полтавської обласної ради.

У вступному слові гарант освітньої програми професор Валентина Титаренко наголосила на необхідності враховувати під час оновлення освітньо-професійної програми інтересів усіх зацікавлених сторін у її реалізації: студентів, викладачів університету та роботодавців.

Член робочої групи з оновлення освітньої програми професор Андрій Цина зосередив увагу учасників зустрічі на оновленому змісті компонентів освітньої програми. Андрій Юрійович відзначив, що освітня програма передбачає написання магістерських кваліфікаційних робіт .

Директор Комунального закладу «Полтавська спеціалізована школа-інтернат спортивного профілю І-ІІІ ступенів» Полтавської обласної ради, член робочої групи Василь Тимошенко зауважив, що майбутній учитель трудового навчання і технологій має бути обізнаний із плануванням та організацією технологічної освіти в закладах загальної середньої освіти. Ці компетентності мають бути враховані у розробці освітньо-професійної програми Середня освіта (Трудове навчання та технології).

Стейкхолдер Оксана Чередник акцентувала увагу членів робочої групи на актуальності підсилення практичної підготовки майбутніх учителів до ущільненого викладу навчального матеріалу, відзначила важливість зв’язку між теоретичною підготовкою студентів в університеті і практичною діяльністю магістрантів із ведення освітньої документації в загальноосвітніх навчальних закладів.

Член робочої групи Лариса Гриценко детально проаналізувала складові доопрацьованого проєкту освітньо-професійної програми.

Були враховані також пропозиції студентів щодо покращення освітньо-професійної програми.

Магістрантка факультету технологій та дизайну Оксана Рись відзначила важливість обізнаності студентів із організацією та методикою проведення урочних та позаурочних форм навчальної діяльності учнів, оптимізації змісту професійно-орієнтованих дисциплін, їхньої максимальної адаптованості до викликів сучасної технологічної освіти.

Магістрантка факультету технологій та дизайну Ірина Дудка відзначила важливу роль у діяльності сучасного вчителя методичної підготовки з організації навчання технологій устаршій школі, відповідності змісту фахової підготовки вимогам сучасної технологічної освіти.

У заключному слові гарант освітньо-професійної програми «Середня освіта (Трудове навчання та технології) спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) Валентина Титаренко щиро подякувала магістрантам, роботодавцям, викладачам за участь у засіданні робочої групи.

Інші новини:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *