УСПІШНА АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (ДИЗАЙН)» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 015.00 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (ДИЗАЙН)

16 червня 2020 року відбулося засідання Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, на якому були підтвердженні позитивні висновки експертної групи та галузевої експертної ради щодо акредитаційної справи освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Дизайн)» спеціальності 015.00 Професійна освіта (Дизайн) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. До складу робочої групи зі створення/оновлення освітньо-професійної програми входять: доцент Ігор Савенко (гарант), доцент  Тетяна Борисова, старший викладач  Юлія Срібна, директор Полтавського професійного ліцею сфери послуг Василь Литовченко, директор рекламної агенції «Бойко» Юрій Бойко, а також студенти факультету технологій та дизайну Анастасія Кірсанова  та Дарина Авраменко.

Експертна група працювала дистанційно у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка з 6.05.2020 року по 8.05.2020 року і визначила сильні сторони та позитивні практики освітньо-професійної програми, а саме: освітня програма чітко структурована, відповідає стратегії розвитку ЗВО, орієнтована на галузевий та регіональний контекст своєї реалізації, цілі та програмні результати навчання ОПП відображають тенденції розвитку спеціальності та ринку праці; правила прийому на навчання за ОПП чітко окреслені враховують її особливості, не містять дискримінаційних положень, доступні для розуміння потенційних вступників; передбачає конструктивну взаємодію з роботодавцями в контексті свого удосконалення; освітні компоненти ОПП сприяють формуванню soft skills здобувачів освіти; оптимальне використання сучасних форм та методів навчання сприяє досягненню цілей та програмних результатів навчання, дозволяють здійснювати студентоцентрований підхід та сприяють реалізації принципів академічної свободи.

На засіданні галузевої експертної ради 5 червня 2020 року було прийнято рішення про визначення рівня за всіма критеріями на рівні «В» та рекомендація щодо ухвалення рішення про акредитацію. Вітаємо колектив та здобувачів кафедри основ виробництва та дизайну з успішним проходженням акредитації освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Дизайн)» спеціальності 015.00 Професійна освіта (Дизайн)» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Щиро дякуємо колективу Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка та академічній спільноті, що активно долучилася до успішної акредитації освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Дизайн)» спеціальності 015.00 Професійна освіта (Дизайн) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти!

Інші новини:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *