У ПНПУ імені В. Г. Короленка завершила роботу експертна група з акредитації освітньо-наукової програми «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» третього рівня вищої освіти

Відповідно до програми Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти робота експертної групи з акредитації освітньо-наукової програми «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» третього рівня вищої освіти у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка була насичена зустрічами із допоміжними сервісними підрозділами, представниками органів студентського самоврядування й іншими учасниками освітнього процесу та партнерами університету. Зустрічі відбулися у форматі відеоконференцій.

8 вересня 2021 р. експерти Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти – Бучківська Галина Вікентіївна, доктор педагогічних наук (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія) – керівник експертної групи; Курач Микола Станіславович, доктор педагогічних наук (Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка); Стома Валентина Миколаївна, здобувач вищої освіти (Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка») – обговорили із керівниками допоміжних сервісних підрозділів питання роботи антиплагіатної системи Unichek і поповнення бібліотечних ресурсів (директорка бібліотеки імені М. А. Жовтобрюха Валентина Орєхова), організації психологічної підтримки здобувачів вищої освіти (керівник психологічної служби Надія Мишко).

Начальник відділу забезпечення якості освіти та акредитації Наталія Савельєва представила експерткам організацію і результати моніторингів, які щорічно відбуваються на ОНП «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» третього рівня вищої освіти. Голова комісії з питань якості освіти Ірина Карапузова наголосила на широких можливостях, які надає заклад аспірантам щодо вивчення дисциплін за вибором. Голова комісії з академічної доброчесності Світлана Ленська розповіла про велику роботу, яку веде університет, щодо популяризації серед аспірантів академічної доброчесності (Кодекс академічної доброчесності, методичні семінари тощо).

Члени експертної групи зустрілися із представниками органів студентського самоврядування Вікторією Іванюк, Дмитром Хмелевським та представниками Ради молодих учених університету Олександром Лук’яненком, Володимиром Мокляком та Олексієм Дебре, які розповили про свою участь у моніторингових заходах із вивчення ступеня задоволення та представлення наукових інтересів аспірантів, упровадженні пропозицій молодих учених у навчальний процес та особливості їхнього заохочення за наукові здобутки.

У відкритій зустрічі із експертною групою взяли участь представники академічної спільноти, партнери ПНПУ імені В. Г. Короленка, представники структурних підрозділів нашого університету. Завідувач кафедри основ виробництва та дизайну Євген Кулик та професор Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка Микола Носко розповіли про тривалі наукові зв’язки з викладачами й аспірантами цієї освітньо-наукової програми. Директор Хорольської гімназії Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області Микола Копайгора та директор Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради Володимир Дуброва схарактеризували результати впровадження результатів досліджень аспірантів у навчально-виховний процес цих освітніх закладів. Завідувачка кафедри педагогіки та методики технологічної освіти Криворізького державного педагогічного університету Лариса Савченко розповіла про особливості реалізації спільно з нашими аспірантами внутрішньої академічної мобільності з вивчення дисциплін освітньої складової освітньо-наукової програми. Від наукових керівників аспірантів Лариса Гриценко анонсувала захист цьогорічними випускниками аспірантури Ольгою Козирод та Ольгою Маєвською дисертацій восени цього року в одноразових радах. Із особливостями реалізації правопросвітницьких проєктів серед аспірантів університету членів експертної групи ознайомила начальник юридичної служби Тамара Жалій.

Під час фінальної зустрічі за участі виконувача обов’язки ректора Романа Сітарчука, проректора з наукової роботи Сергія Шевчука, декана факультету технологій та дизайну Валентини Титаренко та гаранта ОНП Андрія Цини керівник експертної групи докторка педагогічних наук Галина Бучківська повідомила про сильні сторони ОНП «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» третього рівня вищої освіти в ПНПУ імені В. Г. Короленка: відповідність цілей ОНП стратегіям розвитку науково-педагогічного потенціалу країни і ринку праці, дієвість залучення здобувачів освіти і стейкголдерів до її вдосконалення, прозорість і публічність впровадження ОНП. Члени експертної групи (Микола Курач і Валентина Стома) також висловили рекомендації щодо поліпшення ОНП: оновлення змісту дисциплін за вибором, посилення практики вивчення іноземного досвіду в межах ОНП, розвиток Міжнародної мобільності учасників освітнього процесу. Керівники закладу Роман Сітарчук і Сергій Шевчук висловили щиру вдячність експертній групі за високий професіоналізм, відкритість і конструктивність у процесі проведення акредитаційної експертизи, а також надання рекомендацій щодо покращання ОНП.

Згідно з наказом Національного агентства забезпечення якості вищої освіти № 1391-Е від 26серпня 2021 р. експертна група має подати звіт за результатами до Національного агентства до 24 вересня ц. р.

Колектив викладачів і аспірантів університету висловлюють глибоку вдячність експертам Галині Бучківській, Миколі Курачу і Валентині Стомі за ґрунтовну роботу під час проведення акредитаційної експертизи. Впродовж 6–8 вересня 2021 р. вони зустрілися майже із 50 учасниками освітнього процесу з ПНПУ імені В. Г. Короленка та інших закладів України (викладачі, здобувачі освіти, стейкголдери, працівники адміністрації та структурних підрозділів, представники академічної спільноти та ін.). Експерти провели велику аналітичну роботу щодо виявлення якості ОНП «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» третього рівня вищої освіти в ПНПУ імені В. Г. Короленка.  

Інші новини: