Викладачі і магістранти факультету технологій та дизайну – учасники наукової онлайн-конференції «Науково-дослідна робота у системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях»

Однією з визначальних характеристик факультету технологій та дизайну Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка є співпраця із закладами вищої освіти, установами та організаціями України, які функціонують у руслі розробки стратегій професійного розвитку учителів трудового навчання та технологій в умовах оновлення освітніх стандартів. Традиційним є науково-педагогічне співробітництво з Бердянським державним педагогічним університетом, зокрема з факультетом фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти.

16–17вересня 2021 р. у режимі онлайн відбулася VIII Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференція «Науково-дослідна робота у системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях». На пленарному засіданні обговорили перспективи розвитку природничої, технологічної і комп’ютерної освіти у сучасній вищій та середній школі, забезпечення якості підготовки фахівців-педагогів системи професійної та технологічної освіти. Дискусійний майданчик працював на платформі Мееt.

У роботі конференції взяли участь науково-педагогічні працівники Польщі, Мексики, Австрії та дев’яти закладів вищої педагогічної освіти України.

Декан факультету технологій та дизайну ПНПУ імені В. Г. Короленка Валентина Титаренко виступила з вітальним словом та окреслила перспективи науково-педагогічного співробітництва між факультетами обох університетів.

У виступах учасників конференції, значну кількість яких представляли магістранти спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчаннята технології) нашого університету, були розкриті актуальні проблеми сучасної природничої і технологічної освіти, а також здійснені презентації наукових розвідок із інноваційних технологій у викладанні природничих, технологічних і комп’ютерних дисциплін, актуальних проблем оновлення технологічної освіти в умовах Нової української школи, використання комп’ютерно-орієнтованих технологій у професійній підготовці інженерів-педагогів.

Науковці поділилися набутим досвідом, який сприятиме осучасненню підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях.

Інші новини:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *