Експертна група з акредитації освітньої програми «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» за рівнем вищої освіти «магістр» провела експертизу в ПНПУ імені В. Г. Короленка

23 вересня 2021 р. у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка розпочала роботу із використанням технічних засобів відеозв’язку експертна група Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з акредитації освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 015.36 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості).

До складу експертної групи увійшли: Єжова Ольга Володимирівна, доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук, професор кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності (Київський національний університет технологій та дизайну) – керівник експертної групи; Лихолат Олена Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри швейних та харчових технологій (Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»); Мельник Тарас Андрійович (Університет Григорія Сковороди в Переяславі, здобувач вищої освіти). У перший день роботи експерти провели низку зустрічей із учасниками освітнього процесу.

Гарант ОП «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» другого (магістерського) рівня вищої освіти професор Євген Кулик представив аналітичні матеріали, які потверджують унікальність і особливості освітньої програми.

Виконувач обов’язків ректора ПНПУ імені В. Г. Короленка професор Роман Сітарчук розповів про відповідність ОП «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» другого (магістерського) рівня вищої освіти стратегічним завданням закладу. Проректор із наукової роботи ПНПУ імені В. Г. Короленка професор Сергій Шевчук висвітлив наукову діяльність викладачів, які працюють на цій програмі, особливості формування рейтингу науково-педагогічних працівників університету, охарактеризував науково-освітнє середовища, створене для магістрантів.

Експертна група зустрілася із науково-педагогічними працівниками, які забезпечують ОП. Професор Євген Кулик, доценти Володимир Мокляк, Тетяна Борисова, Тетяна Дзюба, Володимир Калязін, Лариса Король, Павло Кузьменко, старший викладач Валерій Титаренко представили освітній контент, методи й методики викладання навчальних дисциплін, напрями навчально-наукових досліджень магістрантів, особливості навчання здобувачів другого рівня вищої освіти.

Магістранти різних років навчання (Ірина Волошина, Валентина Гулак, Алла Журавель, Ольга Кравець, Лариса Лимар, Дмитро Півень, Діана Полова) розповіли експертам про особисту траєкторію навчання, підготовку наукових публікацій, залучення до неформальної освіти, реалізації академічної мобільності.

Одним з важливих етапів експертизи стала зустріч експертів з адміністративним персоналом закладу: Тетяна Япринець, начальник навчально-методичного відділу, ознайомила експертів з особливостями навчально-організаційної роботи в університеті, роботи зі студентами, організації та проведення практик, нормативного забезпечення щодо розробки та оновлення освітніх програм й інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу з ОП; Наталія Савельєва, начальник відділу забезпечення якості освіти та акредитації, представила експертам організацію і результати моніторингів, які щорічно відбуваються на освітній програмі; Ірина Карапузова, голова комісії з питань якості освіти, наголосила на широких можливостях, які надає заклад здобувачу вищої освіти щодо вивчення дисциплін за вибором.

У зустрічі з експертами взяли участь представники студентського самоврядування: в. о. голови студентської ради університету Вікторія Іванюк, голова наукового сектору Дмитро Хмелевський, голова студентської ради факультету технологій та дизайну Микола Лоза, голова профбюро факультету технологій та дизайну Ольга Кравець, в. о. голови наукового сектору студентської ради факультету технологій та дизайну Альона Савдід, в. о. голови інформаційного сектору факультету технологій та дизайну Богдан Зелений. Вони розповіли про особливості своєї діяльності і можливості вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в удосконаленні процесу навчання у закладі вищої освіти.

Наприкінці першого дня роботи експерти зустрілися зі стейкголдерами: директоркою Решетилівського художнього професійного ліцею Наталією Бігун , керівником ТЗДВ «Полтавська фірма “Ворскла”» Андрієм Шкурко, директоркою навчально-методичного центру професійно-технічної освіти Полтавської області Іриною Долиною, директоркою Полтавського професійного ліцею сфери послуг Мариною Дяченко, директором професійно-технічного училища № 31 м. Полтава Миколою Бутом, заступником директора Диканського міжшкільного навчально-виробничого комбінату Віктором Кузьменком, керівником зразкового художнього колективу Театр мод «СИЛУЕТ» Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Тетяною Теремецькою, заступником директора навчально-методичного центру професійно-технічної освіти Полтавської області Віктором Гриженком.

Ірина Долина розповіла про тісні освітні зв’язки ПНПУ імені В. Г. Короленка з Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Полтавській області, свою участь в забезпеченні й оновленні ОП, перспективи її розвитку та важливість у контексті потреб у кваліфікованих кадрах викладачів галузі професійної освіти для Полтавської області та України.

Відповідно до програми Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти робота експертної групи з акредитації освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» другого рівня вищої освіти у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка була насичена зустрічами із допоміжними сервісними підрозділами, випускниками й іншими учасниками освітнього процесу та партнерами університету.

24 вересня 2021 р. робота експертної комісії Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти розпочалася з огляду (відеотрансоляція) матеріально-технічної бази університету. Далі експерти обговорили із керівниками допоміжних сервісних підрозділів питання роботи антиплагіатної системи Unichek і поповнення бібліотечних ресурсів (директорка бібліотеки імені М. А. Жовтобрюха Валентина Орєхова), організації психологічної підтримки здобувачів вищої освіти (керівник психологічної служби Надія Мишко).

Начальник відділу забезпечення якості освіти та акредитації Наталія Савельєва представила експертам організацію і результати моніторингів, які щорічно відбуваються на освітній програмі. Голова комісії з питань якості освіти Ірина Карапузова наголосила на широких можливостях, які надає заклад здобувачу вищої освіти щодо вивчення дисциплін за вибором. Голова комісії з академічної доброчесності Світлана Ленська розповіла про велику роботу, яку веде університет, щодо популяризації серед здобувачів вищої освіти академічної доброчесності (Кодекс академічної доброчесності, методичні семінари тощо).

Члени експертної групи зустрілися із випускниками освітньої програми Юлією Полішко, Юлією Гришко, Вікторією Кібальник, Анною Шовкова, Анною Кравченко, Тетяною Дмитренко, які розповіли про свою участь у розробці та оновленні освітньої програми, особливостях освітнього процесу на даній ОП, участі у моніторингових заходах із вивчення ступеня задоволення та представлення наукових інтересів магістрантів, упровадженні пропозицій від магістрантів і випускників у навчальний процес, професійне зростання за обраною спеціальністю та педагогічною діяльністю.

У відкритій зустрічі із експертною групою взяли участь представники академічної спільноти, партнери ПНПУ імені В. Г. Короленка, представники структурних підрозділів нашого університету. Завідувач кафедри технологій та дизайну Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків) Микола Рябчиков, завідувач кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького національного університету, доктор педагогічних наук Ігор Андрощук розповіли про тривалі наукові зв’язки з викладачами й магістрантами цієї освітньої програми. Очільниця відділу інновацій та розвитку Полтавської торгово-промислової палати Валентина Вождаєнко, член ради з організації виховної діяльності ПНПУ імені В. Г. Короленка, культорганізатор Наталія Златопольська характеризували творчу мистецьку діяльність магістрантів даної ОП, зокрема студентського театру мод факультету технологій та дизайну та організацію виставок на міських, обласних та всеукраїнських проєктах. Декан філологічного факультету ПНПУ імені В. Г. Короленка Оксана Кирильчук розповіла про тісну співпрацю факультетів у науковому, виховному і творчому аспектах.

Під час фінальної зустрічі за участі виконувача обов’язки ректора Романа Сітарчука, декана факультету технологій та дизайну Валентини Титаренко та гаранта ОПП Євгена Кулика керівник експертної групи докторка педагогічних наук Ольга Єжова повідомила про сильні сторони ОПП «Професійна освіта (Технологія виробі легкої промисловості)» другого рівня вищої освіти в ПНПУ імені В. Г. Короленка: наявність у закладі політики академічної доброчесності, внутрішньої системи управління якістю освіти, сприяння закладом освіти підвищенню кваліфікації викладачів, науковим здобуткам, а також наявність системи заохочення науково-педагогічних працівників, наявність психологічного супроводу навчальної діяльності здобувачів. Члени експертної групи (Олена Лихолат і Тарас Мельник) також висловили рекомендації щодо поліпшення ОП «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)»: активізувати здобувачів освіти  і стейкголдерів  до розробки та оновлення ОП; залучати професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців до проведення аудиторних занять; активізувати міжнародну співпрацю за ОП; посилити публікаційну активність НПП, залучених до реалізації ОП, зокрема у виданнях, що індексуються у наукометричних базах Web of Science, Scopus. Колектив викладачів і магістрантів університету висловлюють глибоку вдячність експертам Ользі Єжовій, Олені Лихолат і Тарасу Мельнику за ґрунтовну роботу під час проведення акредитаційної експертизи. Упродовж 23–24 вересня 2021 р. вони зустрілися майже із 50 учасниками освітнього процесу з ПНПУ імені В. Г. Короленка та інших закладів України (викладачі, здобувачі освіти, стейкголдери, працівники адміністрації та структурних підрозділів, представники академічної спільноти, випускники та ін.). Експерти провели велику аналітичну роботу щодо виявлення якості ОП «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» другого рівня вищої освіти в ПНПУ імені В. Г. Короленка.

Інші новини:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *