В УНІВЕРСИТЕТІ ТРИВАЄ РОБОТА ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ З АКРЕДИТАЦІЇ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ)» ЗА ПЕРШИМ (БАКАЛАВРСЬКИМ) РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ

У Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка триває робота експертної групи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з акредитації освітньо-професійної програми «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти із використанням технічних засобів відеозв’язку.

Відповідно до наказу № 2120-Е від 16 грудня 2021 р. до складу експертної групи увійшли:

Бучківська Галина Вікентіївна, доктор педагогічних наук (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія) – керівник експертної групи;

Бербец Віталій Васильович, кандидат педагогічних наук (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини);

Василенко Ольга Олексіївна (Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, здобувач вищої освіти); З програмою роботи експертної групи можна ознайомитися за покликанням.

Роботу комісія розпочала із офіційної зустрічі з адміністрацією університету: ректоркою професоркою Мариною Гриньовою, першим проректором доцентом Олексієм Гурою, проректором із наукової роботи професором Василем Фазаном, проректором із господарської роботи Віталієм Ханом, очільницею факультету технологій та дизайну професоркою Валентиною Титаренко та гаранткою освітньої програми «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» доценткою Ларисою Гриценко.

Експерти продовжили роботу на зустрічі з науково-педагогічними працівниками, які забезпечують підготовку майбутніх учителів трудового навчання та технологій на освітній програмі. Конструктивно пройшли зустрічі з академічним персоналом, здобувачами вищої освіти, представниками студентського самоврядування, роботодавцями, адміністративним персоналом, допоміжними структурними підрозділами та випускниками, а також відкрита зустріч із представниками педагогічної еліти. Під час фінальної зустрічі експертна група визначила особливості освітньо-професійної програми «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» та висловила побажання і пропозиції щодо її вдосконалення.

Інші новини: