На засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 44.053.015 відбувся публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Світлани Огуй

18 січня 2022 р. у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка відбулося засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 44.053.015, що створена відповідно до наказу МОН України 10 листопада 2021 р. № 1214  «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії», на платформі Google Meet відбувся публічний захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Світлани Огуй у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка зі спеціальності «015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)».

Аспірантка успішно захистила дисертацію «Формування організаційно-методичної компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування у процесі професійної підготовки», виконану під керівництвом кандидатки педагогічних наук, доцентки кафедри основ виробництва та дизайну ПНПУ імені В. Г. Короленка Тетяни Борисової.

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики технологічної освіти ПНПУ імені В. Г. Короленка Андрій Цина. Офіційні опоненти: докторка педагогічних наук, професорка, членкиня-кореспондент НАПН України, завідувачка кафедри технологічної і професійної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка Віра Курок і доктор педагогічних наук, професор кафедри комп’ютерних технологій, проректор з навчально-методичної роботи Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Ігор Гевко. Рецензенти: докторка педагогічних наук, професорка кафедри культурології ПНПУ імені В. Г. Короленка Любов Кравченко та докторка педагогічних наук, професорка кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології ПНПУ імені В. Г. Короленка Валентина Оніпко.

Вітаємо аспірантку та наукового керівника з успішним захистом, бажаємо нових наукових звершень і подальшого професійного зростання.

Інші новини: