Відбувся публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Олени Рутковської

19 січня 2022 р. у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка відбулося засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 44.053.018, що створена відповідно до наказу МОН України 28 грудня 2021 р. № 1446  «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України». На платформі Google Meet відбувся публічний захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії аспірантки четвертого курсу Олени Рутковської у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка зі спеціальності «014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)».

Здобувачка успішно захистила дисертацію «Методика організації позаурочної роботи учнів з трудового навчання», виконану під керівництвом доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри теорії і методики технологічної освіти факультету технологій та дизайну Андрія Цини.

Голова спеціалізованої вченої ради – докторка педагогічних наук, професорка кафедри теорії і методики технологічної освіти, декан факультету технологій та дизайну Валентина Титаренко. Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького національного університету Ігор Андрощук і докторка педагогічних наук, доцентка кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Людмила Чистякова. Рецензенти: доктор педагогічних наук, професор кафедри виробничо-інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності Микола Близнюк і кандидатка педагогічних наук, завідувачка кафедри виробничо-інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності Оксана Кудря.

Вітаємо аспірантку Олену Рутковську і наукового керівника Андрія Цину з успішним захистом, бажаємо нових наукових звершень і подальшого професійного зростання.

You may also like...