СЕМЕСТРОВА ЗВІТНІСТЬ АСПІРАНТІВ КАФЕДРИ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Оптимальним шляхом налагодження взаємодії між науковими керівниками і аспірантами кафедри теорії та методики технологічної освіти  в складний для всієї країни період, сьогодні стала змішана форма освітньо-наукової комунікації. 9 червня 2021 року, під час змішаної конференції на платформі ZOOM, розглядалися питання семестрової звітності з виконання організаційної, навчально-методичної та наукової роботи аспірантів кафедри впродовж останнього навчального семестру. Згідно з планом звітного засідання були обговорені питання організації виконання аспірантами освітньо-наукових програм у період весняної залікової сесії цього навчального року.

Викладачі кафедри високо оцінили результати наукових розвідок Тараса Чернявського (науковий керівник – професор Валентина Титаренко), Анастасії Савченко (науковий керівник проф. Цина А.Ю.), Лариси Лисенко, (науковий керівник доцент Лариса Гриценко), Олексія Дебре, Надії Вакуленко (науковий керівник професор Микола Близнюк), Алли Кісь (науковий керівник доцент Оксана Кудря). Було схвалено результати підготовки аспірантів щодо участі у науково-практичних конференціях, написання наукових статей у фахових та закордонних журналах та опанування навчальних дисциплін відповідно до навчального плану.

Для проведення освітньо-наукової діяльності з аспірантами і докторантами кафедри використовуються соціальні мережі, зокрема група ФБ «Факультет технологій та дизайну» і персональні сторінки наукових керівників та аспірантів у ФБ.

Представлені звіти і презентації наукових доробків засвідчили, що здобувачі наукового ступеня доктор філософії спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) успішно завершили навчальний рік. Робота над дисертаційними дослідженнями триває.

Інші новини: