Склад спеціалізованої вченої ради К 44.053.02

 1. Титаренко Валентина Петрівна (голова спеціалізованої вченої ради), д.пед.н., професор, декан, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка спеціальність 13.00.02.
 2. Цина Андрій Юрійович (заступник голови спеціалізованої вченої ради), д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, спеціальність 13.00.02.
 3. Савенко Ігор Васильович (вчений секретар спеціалізованої вченої ради), к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, спеціальність 13.00.02.
 4. Борисова Тетяна Миколаївна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка спеціальність 13.00.02.
 5. Бутенко Володимир Григорович, д.пед.н., професор, професор кафедри Одеського державного університету внутрішніх справ, спеціальність 13.00.02.
 6. Васенко Василь Васильович, к.пед.н., доцент, завідувач кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 13.00.02.
 7. Гриценко Лариса Олександрівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, спеціальність 13.00.02.
 8. Кравченко Любов Миколаївна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка спеціальність 13.00.02.
 9. Кудря Оксана Володимирівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, спеціальність 13.00.02.
 10. Кузьменко Павло Іванович, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, спеціальність 13.00.02.
 11. Оніпко Валентина Володимирівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, спеціальність 13.00.02.
 12. Слабко Володимир Миколайович, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.02.
 13. Слюсаренко Ніна Віталіївна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Херсонський державний університет, спеціальність 13.00.02.
 14. Терещук Андрій Іванович, д.пед.н., доцент, завідувач кафедри, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, спеціальність 13.00.02.
 15. Хоменко Павло Віталійович, д.пед.н., професор, декан, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, спеціальність 13.00.02.