ВІДБУЛАСЯ РОБОЧА НАРАДА ЩОДО РОБОТИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕТУ ТА ПІДГОТОВКИ КУЛЬТУРОЛОГІВ

16 березня 2023 р. відбулася зустріч ректорки Марини Гриньової з представниками Ради молодих учених університету, на якій обговорили поточні плани, проблеми та досягнення організації. Голова РМУ університету Олександром Лук’яненком повідомим про зміни у складі Ради станом на березень 2023 року, пов’язані з рухом кадрів та захистом дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Марина Вікторівна повідомила про перспективи кадрової політики щодо употужнення кафедр молодими науковцями. На засіданні обговорили план роботи РМУ на 2023 рік, оприлюднений на сторінці університету, що має традиційні пункти активності. Зокрема, організацію ініційованих радою та підтриманих ректоратом конкурсів та премій (кращому молоду вченому, кращому аспірантові, магістерської та молодіжної премій РМУ тощо).

Разом із начальником навчально-методичного відділу Дмитром Лободою обговорили результати участі представників ради молодих учених у процесі акредитації освітніх програм в університеті. Присутня на зустрічі декан факультету технологій та дизайну Юлія Срібна проаналізувала активність молодих вчених свого структурного підрозділу за останній рік. Олександр Вікторович як асоційований член Ради молодих учених при МОН України повідомив присутніх про тенденції законодавчих та структурних змін за результатами роботи Форумів рад молодих учених та засідань Спілки рад молодих учених України.

Олександр Вікторович зауважив активну присутність Полтавського національного педагогічного університету у представницьких органах РМУ при МОН. Зокрема, виконання функцій регіонального координатора РМУ при МОН та Офісу підтримки вченого у Полтавському регіоні (листом №1819 від 15.03.2023 р. РМУ при МОН України за результатами роботи з метою подальшої успішної підтримки вчених по всій Україні О. Лук’яненко затверджений на цій посаді на наступну каденцію).

У ході засідання доцент Олександр Лук’яненко та декан факультету технологій та дизайну Юлія Срібна принагідно обговорили з ректоркою перспективні питання підготовки фахівців на кафедрі культурології. Марина Гриньова зауважила, що освітньо-професійні програми, що діють на кафедрі, затребувані на ринку праці серед представників сектору культури, вона окреслила власне бачення стратегічного руху у царині підготовки спеціалістів-культурологів, що базується на змінних соціально-економічних умовах та місії університету. Юлія Анатоліївна Срібна повідомила про виконання працівниками кафедри вимог законодавства щодо відповідності лцензійним умовам провадження освітньої діяльності. Завідувачка кафедри виробничо-інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності факультету технологій та дизайну Оксана Кудря повідомила про взаємодію кафедр факультету та участь кафедри культурології в організації майстер-класів, зустрічей та воршопів.

Начальник навчально-методичного відділу Дмитро Лобода зауважив, що роботодавці та стейкголдери продовжують активно співпрацювати з кафедрою, залучаючи здобувачів вищої освіти до соціокультурних проєктів та беручи випускників на роботу. Завідувач кафедри культурології Олександр Лук’яненко зауважив перспективи налагодження роботи з громадськими організаціями щодо формування розгалуженої мережі баз практики та пошуку партнерів для проведення культурних подій у місті та області.

You may also like...