НА КАФЕДРІ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ОБГОВОРИЛИ ТА ЗАТВЕРДИЛИ ТЕМИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ НОВИМ АСПІРАНТАМ-ПЕРШОКУРСНИКАМ

6 вересня 2023 року відбулася зустріч викладачів кафедри теорії і методики технологічної освіти з аспірантами першого курсу спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями). У процесі зустрічі визначилися із тематикою майбутніх дисертаційних досліджень, обговорили теми дисертаційних робіт.

Деканка факультету, доцентка Юлія Срібна привітала аспірантів 1-го року навчання – Олександра Вакуленко, Лідію Охріменко, Андрія Колодяжного, Євгена Овсій, Вікторію Комашко, Олександра Мартиненко, Віктора Васільєва. У своєму виступі Юлія Анатоліївна приділила увагу основним аспектам підготовки докторів філософії PhD, ознайомила з основними досягненнями Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Королненка.

Завідувач кафедри, професор Андрій Цина надав інформацію щодо організації освітнього процесу, висловив свої зауваження й побажання щодо подальшої роботи над дослідженнями, рекомендував активізувати участь у наукових конференціях, семінарах, публікацію статей у фахових, наукометричних виданнях.

Професорка Валентина Титаренко звернула увагу на те, що аспіранти у співпраці із науковими керівниками першочергово мають приділити належну увагу складанню індивідуальних планів.

Доцентка Лариса Гриценко наголосила на важливості для якісної роботи на майбутнім дисертаційним дослідженням написання плану-проспекту роботи, який дозволить осмислено здійснювати наукову діяльність за темою дисертації.

Наукові керівники аспірантів першого курсу Юлія Срібна, Оксана Кудря, Ольга Титаренко окреслили перспективні напрями подальшої наукової  роботи аспірантів.

You may also like...