НА ЗАСІДАННІ РАЗОВОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ДФ44-053-032 ВІДБУВСЯ ПУБЛІЧНИЙ ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ НАДІЇ ВАКУЛЕНКО

7 вересня 2023 р. у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка відбулося засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ44-053-032, що створена відповідно до Наказу ректора про створення разової спеціалізованої вченої ради № 27-А від 30.06.2023 р. На платформі ZOOM у змішаному форматі відбувся публічний захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії випускниці аспірантури Надії Вакуленко у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями).

Здобувачка успішно захистила дисертацію «Інформаційні технології навчання учнів виготовлення вишитих виробів на уроках трудового навчання», виконану під керівництвом доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри професійної освіти, дизайну та безпеки життєдіяльності ПНПУ імені В. Г. Короленка Миколи Близнюка.

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії і методики технологічної освіти ПНПУ імені В. Г. Короленка Валентина Титаренко. Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформаційних систем та технологій Українського державного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Леся Макаренко і доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри декоративного мистецтва і реставрації факультету образотворчого мистецтва і дизайну Київського університету імені Бориса Грінченка Алла Руденченко.

Рецензенти: доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики технологічної освіти ПНПУ імені В. Г. Короленка Андрій Цина та кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету технологій та дизайну ПНПУ імені В. Г. Короленка Юлія Срібна.

Вітаємо здобувача та наукового керівника з успішним захистом, бажаємо нових наукових звершень і подальшого професійного зростання.

You may also like...