Триває співпраця Полтавського художнього музею та кафедри культурології з підготовки сучасного спеціаліста-практика

У листопаді 2023 року відбувся цикл практичних занять доценткою Аллою Литвиненко з музейниками-практиками для здобувачів освіти ОП «Культурологія». Зокрема, у Полтавському художньому музеї (Галерея мистецтв) імені Миколи Ярошенка студенти кафедри апробували уміння, набуті під час вивчення освітнього компоненту «Основ мистецького аналізу та експертної оцінки культурних об’єктів».

Під час фінальної зустрічі студенти демонстрували навички інтерпретації візуальних культурних джерел, здійснення експертної оцінки культурних об’єктів під час перегляду виставки робіт відомого українського художника Сергія Григорьєва. Творчість митця є особливо цікавою з культурознавчого погляду. Представлена синтезом мистецьких жанрів; характеризується тяжінням до античних сюжетів, поданих у сучасній інтерпретації, спробою переосмислити сьогодення крізь призму художніх ідеалів минулих епох. Екскурсію для студентів провів учень митця Іван Герцунь. Наприкінці заходу художник продемонстрував студентам і свої роботи, виявивши в них глибокий патріотизм і ліричність українських образів.

Серед завдань підсумкового практичного заняття був аналіз картини  живописця Анатолія Криволапа – митця, творчість якого демонструє стан занурення у містичний світ природи. Роботи художника демонструвалися  у головній залі художнього музею. Аналітичний погляд на творчість автора, його стиль розкрила для студентів завідувачка відділу науково-масової та виставкової роботи Полтавського художнього музею «Галерея мистецтв імені Миколи Ярошенка» Алла Тимошенко.

Подібні практично зорієнтовані заняття у просторі майбутньої професії допомагають студентам виробити необхідні навички, а стейкголдерам дають можливість впливати на підготовку спеціаліста, готового до роботу на регіональному ринкові надання соціокультурних послуг. Стейкголдер спеціальності 034 Культурологія, Полтавський художній музей «Галерея мистецтв імені Миколи Ярошенка» є активним учасником освітньо-виховного процесу, пов’язаного з підготовкою фахівця-культуролога. Співробітники закладу беруть участь в обговоренні змін до освітніх програм, залучаються до участі у наукових заходах, а сам заклад є базою для проходження практик студентів бакалавратури та магістратури.

You may also like...