Стартувала виробнича педагогічна практика в закладах професійно-технічної освіти здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

12 лютого 2024 року у форматі онлайн зустрічі відбулася настановча конференція з виробничої педагогічної практики в закладах професійно-технічної освіти здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 015.00 Професійна освіта (Дизайн) – методист з фаху – доктор педагогічних наук, професор завідувач кафедри професійної освіти, дизайну та безпеки життєдіяльності Євген КУЛИК та спеціальності 015.36 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) – методист з фаху – доктор філософії, асистент кафедри професійної освіти, дизайну та безпеки життєдіяльності Світлана ОГУЙ. Методистами практики з модуля «Методика виховної роботи» призначено Валентину ЦИНУ – доктора педагогічних наук, професора кафедри загальної педагогіки та андрагогіки та Віталія МІРОШНИЧЕНКА – кандидат педагогічних наук, доцента кафедри загальної педагогіки та андрагогіки. Методистами практики з модуля «Психологія» призначено В. ЗАЇКУ – доцента кафедри кризової психології та Олену РИБАЛКО – кандидата педагогічних наук, доцента кафедри кризової психології.

Факультетський керівник, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти, дизайну та безпеки життєдіяльності Валерій ТИТАРЕНКО ознайомив майбутніх викладачів закладів професійно-технічної освіти з основними завданнями й змістом практики, особливостями підготовки звітної документації, критеріями оцінювання та формою підсумкового контролю. А також провів інструктаж з техніки безпеки та охорони праці зі магістрантами-практикантами.

На освітній платформі Google Classroom розміщено всі необхідні навчально-методичні матеріали для магістрантів, програми практики, форми звітної документації та критерії її оцінювання.

Під час проведення настановчої конференції майбутні викладачі ставили запитання, активно обговорювали особливості формування професійної-педагогічної компетентності викладача в реальних умовах навчально-виховного процесу закладу професійно-технічної освіти.

Всі магістранти розподілені по мікрогрупам в заклади-партнери, з якими заключено договори про співпрацю, зокрема Державний навчальний заклад «Полтавське вище міжрегіональне професійне училище», Полтавський професійний ліцей сфери послуг, Професійно-технічне училище № 31 та Професійно-технічне училище № 4 м. Полтави.

Упродовж першого тижня відбулися знайомства магістрантів-практикантів з керівництвом та педагогічним колективом закладів професійно-технічної освіти, а також з групами учнів, з якими відбуватиметься взаємодія майбутніх викладачів під час виробничої педагогічної практики.

Щиро дякуємо закладам професійно-технічної освіти за співпрацю, обмін досвідом з навчально-виховної й методичної роботи та створені належні умови для проходження практики магістрантами факультету технологій та дизайну ПНПУ імені В. Г. Короленка.

You may also like...