ОНЛАЙН-ЗУСТРІЧ ВИКЛАДАЧІВ ТА МАГІСТРАНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 015.36 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ) ЗІ СТЕЙКГОЛДЕРАМИ

19 травня 2022 р. у режимі відео-конференції відбулося засідання робочої групи з розробки/оновлення освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі стейкголдерами. Метою зустрічі було дискусійне обговорення змісту освітньо-професійної програми, що реалізуватиметься у 2022-2023 навчальному році, а також можливостей її корекції та оновлення.

Гарант освітньо-професійної програми доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри основ виробництва та дизайну ПНПУ імені В. Г. Короленка Євген КУЛИК озвучив пропозиції, які надійшли за результатами акредитації освітньої програми. Всі зауваження від експертів враховано та внесено відповідні зміни логічної структури вивчення освітніх компонентів, оновлення контенту окремих навчальних дисциплін тощо.

Тетяна БОРИСОВА озвучила результати моніторингу «Якість освіти в ПНПУ імені В.Г. Короленка очима магістрів». Павло КУЗЬМЕНКО окреслив можливі зміни в освітній програмі як відповідь на зауваження експертів.

Зовнішні стейкголдери внесли ряд слушних пропозицій. Віктор ГРИЖЕНКО – кандидат педагогічних наук, заступник директора з методичної роботи Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Полтавській області – наголосив, що в руслі тієї ситуації, в якій нині знаходиться Україна на перший план виступає цивільний захист. Наталія БІГУН зауважила, що професійно-орієнтована дисципліна «Теорія і методика викладання спеціальних дисциплін» повинна передувати практичній підготовці в закладах професійної освіти. Ірина ДОЛИНА – директор навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Полтавської області – дала схвальний відгук на освітню програму та висловила побажання підсилити підготовку майбутніх викладачів закладів професійної освіти до реалізації інноваційних проєктів.

Магістранти Ольга КРАВЕЦЬ та Діана ПОЛОВА висловили побажання розподілити виконання магістерського дослідження на весь період навчання. Всі окреслені пропозиції щодо оновлення та модернізації програми підготовки магістрів будуть опрацьовані та враховані.

Інші новини: