ЗАХИСТ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ В ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Відповідно до навчального плану та графіку навчального процесу на 2021/2022 навчальний рік здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» зі спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) денної форми навчання факультету технологій та дизайну проходили дистанційну виробничу практику в позашкільних навчальних закладах з 30.05.2022 р. по 24.06.2022 р. на базі Полтавського міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради.

На підсумковій конференції стейкголдер, роботодавець Лариса СЕМЕНЯКА – директорка Полтавського міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради наголосила, що студенти-практиканти продемонстрували високий та достатній рівень професійної сформованості, зокрема: Інна Бут, Олександра Гонтарь, Алла Козленко та Андрій Комашко, показали особливо високі результати організаційно-педагогічної діяльності та отримали гарні відгуки з боку адміністрації. Під час проходження практики, майбутні вчителі трудового навчання та технологій, працювали керівниками гуртків, спостерігали за роботою досвідчених педагогів – керівників гуртків; вивчали передовий педагогічний досвід і новітні педагогічні технології; отримували настанови і консультації з боку фахівців.

You may also like...