КУЛЬТУРОЛОГИ УСПІШНО ЗАХИСТИЛИ РЕЗУЛЬТАТИ ПРАКТИКИ

Упродовж травня – червня 2022 р. у дистанційному режимі тривала виробнича культуролого-музеєзнавча практика здобувачів першого (бакалавр) рівня вищої освіти. Базою практик для студентів груп К-24, К-26, К(ск)-25 та К(ск)-27 був Полтавський літературно-меморіальний музей Панаса Мирного.

Відповідно до освітньої програми, практика була спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих здобувачами вищої освіти під час навчання. За час практичної роботи студенти набули й удосконалили професійні навички й уміння.

Колеги-музейники під орудою директорки, кандидатки філологічних наук Світлани Завалій допомогли сформувати та розвинути у студентів уміння приймати самостійні рішення в умовах конкретних професійних ситуацій.

Молодь оволоділа сучасними методами та формами організації праці в галузі їхньої майбутньої спеціальності. Практика допомогла зорієнтувати майбутніх культурологів на формування вміння здійснювати експозиційну, науково-фондову, виставкову, лекційно-просвітницьку та соціокультурну роботу в музеї, а також проводити екскурсії.

Студенти сумлінно поставилися до виконання завдань практики. Попри складності зумовлені дистанційною формою її проведення та воєнним станом в країні, вони активно долучилися до організації заходів, проведених у музеї упродовж звітного періоду. Керівництво бази практики особливо відзначило успіхи практикантів Олександру Пятак, Мирославу Романенко та Аллу Криворучко.

Комісія із захисту практики у складі доцентів Віти Дмитренко, Ренати Винничук та Олександра Лук’яненка зауважила високу якість захисту результатів практики та рівень оформлення звітної документації.

Інші новини: