РОБОЧА ГРУПА ОБГОВОРИЛА ОПП ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 034 КУЛЬТУРОЛОГІЯ

У Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка почалися зустрічі професорсько-викладацького складу кафедри культурології, здобувачів освіти та стейкголдерів, на яких члени робочих груп обговорили освітньо-професійні програми за спеціальністю. На базі Центру культури та дозвілля Полтавської міської територіальної громади відбулося засідання робочої групи з обговорення освітньо-професійної програми для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 034 Культурологія. Засідання проводила гарант ОП, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри культурології Рената Винничук.

В обговоренні взяли участь члени проєктної (робочої) групи: завідувач кафедри культурології, доктор історичних наук, доцент Олександр Лук’яненко, докторка педагогічних наук, професорка Любов Кравченко, кандидатка мистецтвознавства, доцентка Алла Литвиненко, кандидат історичних наук, доцент Віталій Дмитренко. Від роботодавців – директорка Центр культури та дозвілля Полтавської міської територіальної громади Оксана Михайленко, від здобувачів вищої освіти – студентки Олександра П’ятак, Ольга Слухай, Мирослава Романенко, Ярослава Куліш та Анастасія Юрова. У режимі відеоконференції на платформі Zoom приєдналися директорка Полтавського літературно-меморіального музею Панаса Мирного Світлана Завалій та начальник відділу культури і туризму Гребінківської міської ради Олександр Ільчук.

На зустрічі уточнили проєкт освітньої програм на наступний навчальний рік, проаналізувавши ефективність і якість поточних освітніх програм. Члени робочої групи обговорили питання готовності освітньої програми до акредитації. Відповідно до запитів роботодавців розглянули питання про перегляд компонентів діючої освітньо-професійної програми «Культурологія» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти у. Робоча група врахувала необхідність оновлення компонентів освітньої програми, зокрема, переліку компетентносте, програмних результатів і дисциплін навчального плану. За пропозицією студентів, додали навчальну культурологічну практику в установах усіх форма власності. За пропозиції стейголдерів, розширили бази практики, включивши туди громадські організації, з якими підписано меморандуми про співпрацю. Роботодавці залучаються до практичної підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Культурологія» та захисту результатів проходження виробничої практик.

Оксана Михайленко зазначила, що у ході втілення в життя ОП в нинішніх умовах слід приділяти уваг формуванню людиноцентричних якостей, методів роботи волонтерських організацій та колективів, планувати проєкти, спрямовані на допомогу ВПО та армії. Здобувачі освіти запропонували оптимізувати зміст курсу теорії культури і представити його у таких модулях: «Онтологія і феноменологія культури». «Семіотика культури», «Антропологія культури».

You may also like...