Голова РМУ Олександр Лук’яненко взяв участь у роботі Спілки Рад молодих учених

14 вересня 2023 р. відбулося засідання Спілки Рад молодих учених, на якому були присутні понад сорок представників закладів вищої освіти та науково-дослідних установ України. Спілка РМУ – є колегіальним органом, котрий стимулює обговорення поточних проблем та знаходити шляхів їх вирішення; визначаючи стан та перспективи розвитку РМУ України.

На вересневому засіданні зібранні координаторка Спілки РМУ Ганна Жосан дала роз’яснення щодо ініціатив Ради по перегляду окремих законодавчих актів, що спрямовують розвиток освіти і науки в Україні, зокрема, постанови КМУ «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань підготовки та атестації здобувачів наукових ступенів» від 19 травня 2023 р. № 502 та фінансування рад молодих вчених. А також щодо ст. ст. 36, 48 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо того, що держава гарантує встановлення ставок (окладів) науковим працівникам державних наукових установ (закладів вищої освіти), виходячи з розрахунку посадового окладу молодшого наукового співробітника на рівні не нижче одинадцяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено законом на 1 січня 2020 року та забезпечує бюджетне фінансування наукової і науково-технічної діяльності у розмірі не менше 1,7 відсотка валового внутрішнього продукту України.

Кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу Національного університету водного господарства та природокористування, секретар Ради при МОН, Ірина Оплачко поінформувала про організацію IV Всеукраїнського форуму Рад молодих вчених. Метою форуму є обговорення викликів та можливостей впровадження / масштабування розробок молодих вчених у взаємодії зі стейкхолдерами різних рівнів.

Цьогоріч форум буде присвячено активізації співпраці між молодими вченими, представниками інститутів громадянського суспільства, органами державної влади;  встановленню зв’язків з іноземними партнерами, а також обміну напрацюваннями у питаннях проблем і можливостей впровадження і масштабування розробок молодих вчених, сприяння розвитку наукового потенціалу, зокрема із залученням міжнародної підтримки; популяризації наукової та науково-технічної діяльності молодих учених.

Доповідачка, докторка економічних наук, професорка кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки Національного авіаційного університету, доцент, перший заступник голови Ради Анастасія Сімахова подала актуальну інформацію щодо конкурсів МОН, стипендій ВРУ та КМУ у 2023 році.

Голови РМУ України обговорили поточні проблеми, обмінялися досвідом впровадження змін у навчально-виховний процес та регламентацію наукової діяльності університетів та наукових установ нововведень, ініційованих МОН України.

You may also like...