На кафедрі теорії і методики технологічної освіти відбулося підбиття підсумків виробничої практики аспірантів

28 листопада 2023 року на засіданні кафедри теорії і методики технологічної освіти відбувся звіт аспірантів ІІІ року навчання спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) щодо проходження виробничої практики. Зустріч пройшла у змішаному форматі.

Були присутні здобувачі наукового ступеня «доктор філософії»: Вікторова Поліна (науковий керівник – професор Андрій Цина), Кондратенко Марина (наукова керівниця – професорка Валентина Титаренко), Сотничок Олександр (наукова керівниця – професорка Валентина Титаренко), Рись Оксана  (наукова керівниця – доцентка Оксана Кудря)

Завідувач кафедри професор Андрій Цина зауважив, що згідно з навчальним планом здобувачів освіти 3-го року навчання освітньо-наукової програми (доктор філософії) за спеціальністю 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) відбулася виробнича практика, яка тривала з  30 жовтня по 17 листопада. Вона мала на меті зосередити здобувачів наукового ступеню на переході теоретичних знань у стійкі фахові компетентності викладача вищої школи, формуванні необхідних навичок творчого застосування сучасних методик викладання дисциплін у сфері технологічної освіти.

Аспіранти під час звіту зауважили, що у ході проходження практики мали можливість ознайомлення із актуальними викликами, які стоять сьогодні перед вищою освітою, викладачами і здобувачами освіти ПНПУ імені В.Г. Короленка, особливостями навчального процесу в умовах війни, вимогами техніки безпеки під час проведення як очних, так і онлайн занять.

You may also like...