ВНУТРІШНЯ АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

У рамках дії угоди про співпрацю щодо реалізації програм академічної мобільності між Полтавським національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка та Луганським національним університетом імені Тараса Шевченка (угода № 3/02-40 від 15.01.2020 р.) студенти факультету технологій та дизайну зреалізували своє право на опанування дисципліни за вибором у закладі-партнері.

На початку 2021-2022 навчального року студенти 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)» Олександра ДУДЧЕНКО та Олександр ЗАПАРА виявили бажання вивчати дисципліну «Історія українського мистецтва» у Державному закладі «Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка» за програмою внутрішньої академічної мобільності. Викладачі випускової кафедри теорії і методики технологічної освіти ПНПУ імені В.Г. Короленка допомогли студентам оформити всю документацію і з 01 вересня 2021 року вони навчалися разом зі студентами спеціальності «023 Образотворче мистецтво» у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка (наказ № 4 від 30.08.2021 р.).

Вивчення дисципліни «Історія українського мистецтва» передбачало ознайомлення з видами та особливостями етнічного та сучасного українського мистецтва; вивчення творів мистецтва та художньої творчості; проведення порівняльної характеристики культурно-мистецьких феноменів; тлумачення символів у художньо-мистецьких творах. Це дозволило студенткам глибше зануритися у народне мистецтво, етнотрадиції та національну культуру українського народу; розширити їх творчий потенціал для реалізації патріотичного виховання учнівської молоді. Студенти О. Дудченко та О. Запара успішно завершили навчання, про що свідчать отримані сертифікати про результати їхнього навчання, які видані у закладі-партнері.

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка відкриває нові можливості для здобувачів вищої освіти та сприяє реалізації індивідуальних освітніх потреб на всіх рівнях.

Інші новини: