ПРОВЕДЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ І ЕТАПУ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014.10 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ)

28 грудня 2022 р. кафедрою теорії і методики технологічної освіти підведено підсумки І етапу студентської онлайн-олімпіади зі спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології), в якій брали участь студенти освітнього рівня «бакалавр» груп ТД-31, ТД(ск)-33 денної та заочної форм організації навчання.

Для проведення І-го етапу студентської олімпіади зазначеної спеціальності було створено конкурсну комісію, яка забезпечувало перевірку робіт, до складу якої увійшли:

В. П. Титаренко – член журі;

О.С. Дебре – член журі;

А. Ю. Цина – голова журі.

Робота журі полягала у виявленні обдарованих студентів, сприянні розвитку творчого мислення, активізації наукового пошуку у вирішенні проблем технологічної освіти, а також передбачала встановлення рівня здатності до глибокого осмислення і творчого застосування надбань сучасної теорії і методики технологічної освіти.

Під час виконання творчих завдань студенти виявили повноту та послідовність  викладу,  оригінальність  і  новизну методів  і рішень,  уміння узагальнювати, пов’язувати теорію із практикою, грамотність. При виконанні тестових завдань учасники олімпіади проявили знання з методики трудового навчання та технологій, елементів матеріалознавства, основ графічної грамоти, технології обробки матеріалів, основ виробництва та ін.

Результати переможців 1 -го етапу студентської олімпіади зі спеціальності  014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології), проведеної на факультеті технологій  та дизайну

№ п/п Прізвище, ім’я Група Результати % від максимально можливого відсотку
Бали Місце
1. Козленко Алла   ТД-31 106 1 88,3
2. Харченко Данило ТД-31 103 2 85,8
3. Лопушняк Віталіна ТД-31 103 2 85,8
4. Пригода Анастасія ТД-31 100 3 83,3

Проведена олімпіада стала хорошим стимулом для розвитку наукових досліджень студентів, сприяє реалізації здібностей та популяризації досягнень у галузі технологічної освіти.

Вітаємо переможців з успішним виконанням конкурсних завдань олімпіади. Бажаємо наукових звершень, яскравих ідей і нестримної жаги до пізнання нового.

Інші новини: