Практична підготовка

Навчальна технологічна практика здобувачів вищої освіти ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету технологій та дизайну

Виробнича практика в позашкільних навчальних закладах здобувачів вищої освіти ІІ курсу першого освітнього рівня факультету технологій та дизайну

Виробнича педагогічна практика у вищій  школі здобувачів вищої освіти ІІ курсу другого освітнього рівняфакультету технологій та дизайну

Виробнича педагогічна практика у старшій (профільній)  школі здобувачів вищої освіти І курсу другого освітнього рівня факультету технологій та дизайну 

Виробнича педагогічна практика здобувачів вищої освіти ІІ курсу денної форми скороченого терміну та ІV курсу першого освітнього рівня навчання факультету технологій та дизайнуспеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 2020р.

Навчальна технологічна практика здобувачів вищої освіти  ІІІ  курсу першого  освітнього ступеня факультету технологій та дизайну спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 2020р.

Виробнича практика в позашкільних навчальних закладах здобувачів вищої освіти  ІІ  курсу першого  освітнього ступеня факультету технологій та дизайну спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 2020р.

Виробнича педагогічна практика у вищій школі здобувачів вищої освіти  ІІ  курсу другого  освітнього ступеня денної форми навчання факультету технологій та дизайну спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)  2019р.

Виробнича педагогічна практика здобувачів вищої освіти ІІ курсу денної форми скороченого терміну та ІV курсу першого освітнього рівня навчання факультету технологій та дизайну спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 2019 р.